top of page

Services

 

Wat kunt u van ons team verwachten naast nauwkeurig werken, informatie omtrent regelgeving en risico inventarisatie.

Registratie

 

Een goede registratie van de aanwezige gegevens met betrekking tot een gebouw en het gebruik is essentieel. De aanwezige documenten zoals tekeningen, vergunningen, certificaten, logboeken en/of onderhoudsrapporten worden verzamelt en opgeslagen in een digitaal gebouwdossier. Het hebben van een goed gebouwdossier valt onder de zorgplicht van de eigenaar en/of gebruiker.

 

De medewerker van APK gebouw inventariseert, registreert en voert redactie over Uw gebouwdossier(s).

 

"Zijn alle vergunningen up to date."

Veiligheid

 

De veiligheid van een gebouw hangt af van vele facetten waaronder de bouwkundige conditie, zo is een conditiemeting met een gekoppelde onderhoudsplanning een goed uitgangspunt om te komen tot een veilig gebouw.

 

Uiteraard dient ook veilig gebruik te worden gegarandeerd, vooral bij calamiteiten is het van belang dat de aanwezige gegevens eenduidig en vooral beschikbaar zijn.

 

Laat u adviseren door een medewerker van APK gebouw.

 

'"Voorkomen is beter dan genezen."

Duurzaam

 

APK gebouw verzamelt, complementeert en onderhoud gegevens over uw gebouw en het gebruik. Tevens heeft APK gebouw meerdere samenwerkingsverbanden zoals met de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), Het Bouwarchief, Het Bouwloket, het Kadaster en andere instanties welke bijdragen aan een duurzaam gebouwdossier.

 

APK gebouw zet zich in voor geregistreerde veilige en duurzame gebouwen inclusief hun gebruik.

 

Uiteraard vertelt een medewerker van APK gebouw graag meer over de te behalen voordelen.

 

"Kennis delen geeft voordelen."

Anchor 1
Video's
Digitaliseren van de overheid

 

Wat is het voordeel van digitalisering door de overheid.

 

Is het systeem wel veilig?

 

Wat is het voordeel voor u?

 

"De Nationale Ombudsman"

Koppeling BAG-WOZ

 

Deze koppeling geeft verder vorm aan het stelsel van basisregistratie gebouwen.

 

"Alle gemeenten in Nederland zetten hier hun schouder onder."

Vragen aan het Stelsel van Basisregistraties.

 

De maatschappelijke baten van het Stelsel van Basisregistraties.


De professional in de keten kan zijn/haar werk beter uitvoeren, wanneer hij/zij wordt voorzien van de juiste informatie. Het stelsel van Basisregistraties heeft hier een grote bijdrage in.

bottom of page