top of page

Vluchtwegplattegrond

Bij een veilig gebouw horen goede afspraken over wat te doen in geval van nood. Die afspraken heeft u vastgelegd in een ontruimingsplan, bhv-plan of bedrijfsnoodplan. Medewerkers en bedrijfshulpverleners zouden de inhoud van dit plan moeten kennen.

Wanneer zich echter een incident voordoet is het ook belangrijk dat andere aanwezigen zichzelf of anderen in veiligheid kunnen brengen, bijvoorbeeld als het noodzakelijk is om te ontruimen, of om de locatie van blusmiddelen of EHBO-faciliteiten te kunnen vinden. Hiervoor worden plattegronden gebruikt. Er bestaan grofweg 2 verschillende soorten veiligheidsplattegronden.

Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond (ook wel vluchtwegplattegrond of evacuatieplattegrond genoemd) is bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw, die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden.

Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in eerste plaats bedoeld voor een preventieve oriëntatie en instructie voor het geval zich een noodsituatie voordoet.

Aanvalsplattegronden

Een aanvalsplattegrond is in eerste instantie bedoeld voor de hulpdiensten bij calamiteiten, maar kan ook worden gebruikt door de bedrijfshulpverlening van uw gebouw (dan wordt het een veiligheidsplattegrond genoemd). Op deze plattegrond worden alle relevante (brand)preventieve en –repressieve voorzieningen weergegeven en daarnaast alle risico’s die in een gebouw aanwezig zijn. Denk hierbij aan de locatie van afsluiters van gas, elektra, water of bijvoorbeeld de plekken waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Inhoud van een plattegrond

NEN1414 stelt de inhoudelijke eisen op basis waarvan gemeenten en brandweerkorpsen de plattegronden toetsen. De norm stelt eisen aan de inhoud, vorm, kleuren, teksten en veel andere details van de plattegrond. Juist door deze details blijkt het vaak erg lastig zelf een goede en kloppende plattegrond te maken. Ontruimingsplattegronden moeten eenvoudig en goed leesbaar zijn zodat iedereen de tekening snapt. De taal moet gangbaar zijn in de gegeven situatie. Hotels hebben om die reden vaak meerdere talen nodig op de plattegrond.

Ontruimingsplattegronden moeten ten minste informatie bevatten over:

  • Alle relevante (nood)uitgangen

  • De horizontale en verticale vluchtroutes (vloeren, trappen, hellingbanen)

  • De elementaire brandbestrijdingsmiddelen (brandslanghaspels, blustoestellen, handbrandmelders enz.)

De rotatie van een plattegrond dient overeen te komen met de vluchtrichting van de lezer. Niet elke plattegrond kan dus op elke plek op een verdieping worden gebruikt. Om dit nog duidelijker te maken dient u ook de vluchtrichting op de plattegrond aan te geven.

Er zijn op dit moment veel plattegronden in gebruik die niet aan de normen voldoen. Hierdoor is bij calamiteiten niet gegarandeerd dat middels dekking door een verzekeringsmaatschappij zal worden uitgekeerd omdat ook de voorwaarden van een verzekeringspolis aangeeft dat aan een zorgplicht, het voldoen aan de minimale normen, voldaan dient te worden.

Mocht u niet zeker zijn of u, of het bedrijf, aan de zorgplicht voldoet, neem dan contact met ons op via www.apkgebouw.nl.

Recente berichten
Nieuws
Zoek op trefwoord
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
bottom of page